JAK SE PROVÁDÍ HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY?

Základní hodnocení rizik ekologické újmy se dle výše uvedených legislativních předpisů provádí za každou provozní činnost zvlášť a za každé jednotlivé místo provozní činnosti zvlášť.

Pokud se při základním hodnocení rizik ekologické újmy nedosáhne více než 50 bodů, provozovatel toto hodnocení uschová pro potřeby kontroly ze strany České inspekce životního prostředí a další povinnosti jako je např. finanční zajištění pro případ způsobení ekologické újmy se na něj nevztahují. Totéž platí i pro provozovatele, který při základním hodnocení rizik ekologické újmy přesáhne 50 bodů a současně je registrován v Programu EMAS nebo má zaveden systém environmentálního managementu dle ISO 14 001.

JAK ČASTO SE PROVÁDÍ HODNOCENÍ RIZIK?

Provozovatel provádí aktualizaci hodnocení rizik pokaždé, když se významně změní provozní činnost (např. změna množství nebo zařazení látek, nová provozní činnost) nebo dojde ke změně v okolí místa pracovní činnosti (např. vyhlášení / překvalifikace chráněné složky životního prostředí).

INFORMACE K ZÁKLADNÍMU HODNOCENÍ:

Celkový počet dosažených bodů podle zákona 167/2008 Sb. a prováděcího nařízení vlády 295/2011 při základním hodnocení rizik nedosáhl 50 bodů, proto se na provozovatele nevztahují další povinnosti vyplívající ze zákona a nařízení vlády a toto hodnocení musí provozovatel uschovat pouze pro potřeby kontroly.

Totéž platí i pro provozovatele, který při základním hodnocení rizika přesáhne 50 bodů a současně je registrován v Programu EMAS nebo má systém environmentálního řízení podle norem ČSN EN ISO 14 000.

Pokud při základním hodnocení rizika dosáhne provozní činnost více než 50 bodů, provádí se pro tuto činnost podrobné hodnocení rizika, a to v souhrnu všech prováděných provozních činností při zohlednění jejich možných vzájemných vlivů. Totéž platí i pro provozní činnosti uvedené v tabulce č. 1, na které se výslovně nevztahuje registrace EMAS nebo systém environmentálního řízení podle norem ČSN EN ISO 14 000.

JAKÉ JE RIZIKO V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCH ZE ZÁKONA?

Maximální sankce může být až 5 000 000 Kč.

Jste zde: Home Hodnocení

Ekologická újma

Našim zákazníkům nabízíme kompletní služby a poradenství v oboru ekologické újmy a hodnocení rizik. Zaměřujeme se na zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR

Rychlý kontakt

Ing. Zdeněk Hradecký
VŠB FBI

telefon: +420 257 810 082
mobil: +420 723 388 372
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.ujma-ekologicka.cz