NA KOHO SE VZTAHUJE POVINNOST ZPRACOVAT HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY?

Povinnost zpracovat Základní hodnocení rizik ekologické újmy se vztahuje na každou právnickou či fyzickou podnikající osobu, která provozuje alespoň jednu z činnosti stanovených v příloze č. 1 zákona.

Příloha č. 1 zákona - provozní činnosti:

 1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.,
 2. provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících povolení dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb.,
 3. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.,
 4. čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.,
 5. odběr povrchových vod podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.,
 6. odběr podzemních vod podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.,
 7. čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.,
 8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.,
 9. zacházení se závadnými látkami dle § 39 odst. 2 a 4 zákona 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.,
 10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky dle § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb.,
 11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zákona č. 78/2004 Sb.,
 13. přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku podle § 53 zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb.,
 14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění,
 15. nakládání s těžebním odpadem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES,
 16. provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení dle zákona č. 85/2012 Sb.
Jste zde: Home Povinost

Ekologická újma

Našim zákazníkům nabízíme kompletní služby a poradenství v oboru ekologické újmy a hodnocení rizik. Zaměřujeme se na zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR

Rychlý kontakt

Ing. Zdeněk Hradecký
VŠB FBI

telefon: +420 257 810 082
mobil: +420 723 388 372
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.ujma-ekologicka.cz